Projectleden

Projectleden

PROJECTLEDEN GOOG

Wilt u graag meezingen, maar u wilt zich nog niet echt binden aan het lidmaatschap?
Ook als projectlid bent u bij het GOOG van harte welkom. Heeft u belangstelling of wilt u meer
informatie over het projectlidmaatschap van het koor, stuur dan een berichtje naar het
secretariaat van het GOOG: Wilt u daarbij vermelden, naam, adres en woonplaats, geboortedatum en overige
contactgegevens. Wij stellen het op prijs dat u ook uw zang- en koorervaring wilt vermelden.
secretariaatgoog@gmail.com

Voorwaarden voor het projectlidmaatschap:

* In principe neemt u deel aan alle repetities in de periode tot aan het komende concert/productie.
  Bij voorkeur kent u de uit te voeren muziekstukken, maar dat is geen vereiste.
* Toelating tot het koor gebeurt via de stemtest door de dirigent. Hij bepaalt uw deelname
  en plaatst u in één van de stemgroepen.
*Als projectlid van het koor betaalt u contributie voor de periode tot aan het concert c.q. productie.
  Contributie is € 28.00 per maand.
* Het projectlidmaatschap eindigt automatisch na de concertdatum.

U kunt meedoen met de scenische productie van Opera Meets Musical.
Uitvoeringen.
vrijdag 23 november in Musis, Arnhem
zaterdag 1 december de Lampegiet, Veenendaal.
De repetities voor Opera Meets Musical zijn inmiddels begonnen. Deze vinden plaats in
zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp.
Tijdstip op dinsdagavond van 20.15 - 22.30 uur.

Dirigent: Hans Lamers.
Regisseur: Bernd Duenk
Pianist: Chris Kok

In 2019 mogelijk een grote operaproductie.
U kunt zich nu alvast opgeven.