Projectleden

Projectleden

PROJECTLEDEN GOOG

Wilt u graag meezingen, maar u wilt zich nog niet echt binden aan het lidmaatschap?
Ook als projectlid bent u bij het GOOG van harte welkom. Heeft u belangstelling of wilt u meer
informatie over het projectlidmaatschap van het koor, stuur dan een berichtje naar het
secretariaat van het GOOG: Wilt u daarbij vermelden, naam, adres en woonplaats, geboortedatum en overige
contactgegevens. Wij stellen het op prijs dat u ook uw zang- en koorervaring wilt vermelden.
secretariaatgoog@gmail.com

Voorwaarden voor het projectlidmaatschap:

* In principe neemt u deel aan alle repetities in de periode tot aan het komende concert/productie.
  Bij voorkeur kent u de uit te voeren muziekstukken, maar dat is geen vereiste.
* Toelating tot het koor gebeurt via de stemtest door de dirigent. Hij bepaalt uw deelname
  en plaatst u in één van de stemgroepen.
*Als projectlid van het koor betaalt u contributie voor de periode tot aan het concert c.q. productie.
  Contributie is € 28.00 per maand.
* Het projectlidmaatschap eindigt automatisch na de concertdatum.

De uitvoering Opera Meets Musical is uitgevoerd in 2018.
Uitvoeringen waren:
vrijdag 23 november in Musis, Arnhem
zaterdag 1 december de Lampegiet, Veenendaal.
De repetities vonden plaats in
zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3 te Velp.
Tijdstip op dinsdagavond van 20.15 - 22.30 uur.

Dirigent: Hans Lamers.
Regisseur: Bernd Duenk
Pianist: Chris Kok

In 2019 is er geen grote productie geweest, we hebben echter wel veel concerten gegeven.
Vanwege de Corona Virus moeten we helaas ook de productie in 2020 canselen,
deze zullen we in 2021 in productie laten gaan.
U kunt zich nu alvast opgeven.