Zaterdag 26 oktober organiseert het Gelders Opera- en Operette Gezelschap (GOOG) een Scratch.

Deze dag is niet alleen toegankelijk voor eigen leden, maar ook vooral voor mensen buiten het GOOG mogen meedoen. Allereerst door de dag te laten leiden door een team van uitstekende professionals van in totaal vijf mensen, waaronder de bekende bas/bariton Marco Bakker.

Een scratch dag is voor iedereen een uitdaging, voor dirigent en zangers. ’s Ochtends ontmoeten alle zangers elkaar voor het eerst, eind van de middag met zijn allen een concert geven. Dirigent heeft maar een paar uur de tijd om het koor tot een eenheid te smeden. Dat is vooraf altijd spannend! Hetzelfde geldt voor andere begeleiders.

De mensen die in het koor gaan zingen, hebben ook voldoende uitdaging. Sommige mensen zullen niet vertrouwd zijn met koorzang. Maar ook voor meer mensen is het een uitdaging om een keer niet in je vertrouwde repetitieruimte naast je vaste buurman te staan en om andere muziek te zingen. En voor iedereen is het een uitdaging om te proberen in slechts één dag het materiaal onder de knie te krijgen.
Het repertoire zal ruim vooraf definitief worden gepaald, zodat deelnemers van te voren al kunnen studeren op hun partij via digitale mogelijkheden. Het repertoire zal bestaan uit gekende operawerken en solostukken. Het resultaat van de Scratch zullen wij laten horen in een uur durend concert, waaraan ook Marco Bakker zijn medewerking zal verlenen.

’s Middags zal Marco een clinic leiden, hier zullen de solisten van het GOOG aan meewerken.

GOOG heeft uitstekende contacten met regionale en provinciale kranten, periodieken, radio en televisie en zal deze gebruiken voor publiciteit in de vorm van artikelen en alle overige publieksuitingen.
Deelname buitenmensen € 25,00 incl. muziek, lunch en 3 consumptiebonnen.

Deelname GOOGleden € 15,00 incl. lunch en 3 consumptiebonnen.
Bijwonen concert van 17.00 – 18.00 uur € 10,00.

De scratchdag/clinic zal worden gehouden door:
  • Hans Lamers, dirigent
  • Marco Bakker, operazanger
  • Véronique Lamers, mezzo sopraan
  • Chris Kok, pianist
  • Roland Aalbers, pianist
  • Regie: Hans Lamers / Tineke Ouwendijk (organisatie)
  • Allen ervaren krachten op het gebied qua organisatie en muziektheater.

Voor meer informatie en opgave bij secretariaatGOOG@gmail.com

Voor 12 oktober kunt u opgeven waar u kaarten voor wilt bestellen.
Bedrag voor deelname kunt u overmaken op onderstaand rekeningnummer van de penningmeesrter.

Rekening GOOG: NL47INGB0001975452 t.n.v. penningmeester GOOG.