Sponsor worden

Een vereniging met ambitie kan niet zonder zijn sponsoren.
De organisatie van het GOOG vertoont steeds meer gelijkenissen met het leiding geven aan een bedrijf en vraagt daarom
om meer zakelijke benadering. Naast contributies van de leden dragen sponsoren zorg voor een groot deel van de inkomsten
van het GOOG. Dit betekent dat een sponsor een essentiele positie binnen het GOOG inneemt. Sponsoren zijn nodig, willen we als vereniging onze
maatschappelijk rol op een goede wijze blijven vervullen. Het GOOG staat altijd open voor een op maat gemaakte vorm van sponsoring.

Giften aan culturele instellingen

Onze overheid heeft in de Geefwet een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instelligen opgenomen.
Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting.

Het Gelders Opera-en Operette Gezelschap is een culturele ANBI

Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aamerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Deze extra giftenafrrek kan voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2012. Deze aangifte doet men in 2013.

Het resultaat is dat iedereen die 100 euro geeft aan een culturele instellig 125 euro in aftrek kan brengen.
Bovendien geldt er een maximum van 1250 euro. De fiscale voordelen blijven beperkt tot schenkingen van maximaal 5000 euro.

Voordeel per tariefschijf (2012) bij een schenking aan een culturele instelling.

Tot € 18.628 had u normaal 33% teruggave door de Geefwet 41%
Tot € 55.694 had u normaal 42% teruggave door de Geefwet 52%
Vanaf € 55.694 had u normaal 52% teruggave door de Geefwet 65%

Periodieke giften aan culturele instellingen zijn volledig aftrekbaar. Voor gewone giften gaat het plafond (10% van het verzamelinkomen) gelijk omhoog met de 25% verhoging.

Zo werkt de multiplier!
Stel: u en uw partner hebben samen een inkomen van € 32.500. De drempel voor aftrek van een gift is dus € 325 (1%)

U steunt in 2012 een cultuurfonds in uw woonplaats met een gift van € 300. Verder maakte u nog € 125 over naar een ander goed doel. Het cultuurfonds is een culturele ANBI (of zij deze status hebben, kunt u navragen bij het fonds of nakijken op de site van de Belastingdienst).

U mag deze culturele gift op grond van de nieuwe regeling, de multiplier dus meetellen als een gift van € 375. Totaal geeft u dus € 375 + € 125 =   € 500 op als gift. Van deze gift gaat de drempel van € 325 af. Uiteindelijk hebt u dus een aftrekpost op van € 175.

Laat u alles vastleggen bij notariele akte dan heeft u wel een aftrekpost van € 500.

-----

ANBI status

Het GOOG heeft per 2012 een ANBI status gekregen.
Voor donateurs aan culturele ANBI's geldt vanaf 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI's gestimuleerd. Deze maatregel moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.
Wij verwachten medio 2012 hierover meer duidelijkheid. De maatregel gaat dan in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012. De beslissing van de Europese Commissie wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.belastingdienst.nl

-----

GOOG sponsoring 2012

Een sponsor moet zich voor een bepaalde tijd (minimaal drie jaar) aan de vereniging willen binden.
Het moet een formeel getekende overeenkomst of een voor akkoord getekende brief zijn, waarbij de sponsor/projectsponsor een geldbedrag ter beschikking stelt en het GOOG zich verbindt om daar iets tegenover te stellen in de vorm van een reclame-uiting, vermelding op
onze internetsite met of zonder bedrijfslogo, een weblink op onze internetsite naar de site van de sponsor, vrijkaarten of korting op entreekaarten voor een concert. Uitgangspunt voor het GOOG is; hoe hoger het bedrag des te meer willen we de sponsor aanbieden.

We zouden de volgende sponsoren kunnen onderscheiden.

1. sponsor voor € 250,-- per jaar.
2. sponsor voor € 500,-- per jaar.
3. sponsor voor € 1.000,-- per jaar.
4. sponsor voor minimaal € 2.000,-- of meer.
5. projectsponsor; financiële adoptie van een gastsolist voor onze concerten, maar ook materiële sponsoring van kostuums, decors, etc. of
    sponsoring van een betreffende locatie. Ook algemene sponsoring van een deel van het project behoort tot de mogelijkheden.

Ad 1, sponsor voor € 250,-- per jaar.
De naam van de sponsor wordt genoemd op de internetsite, op onze concertprogramma's etc.
Daarnaast ontvangt de sponsor elk jaar twee vrijkaarten voor één productie of een concert.
 

Ad 2. sponsor voor € 500,-- per jaar.
Zoals genoemd onder ad 1. en daarnaast uitgebreid met 15% korting op door sponsor tot
maximaal tien extra bestelde entreekaarten voor onze productie of een concert.

Ad 3. sponsor voor € 1.000,-- per jaar.
Zoals genoemd onder ad 2. en een bescheiden reclame uiting op onze concertprogramma's en/of internetsite. Daarnaast kan het bedrijfslogo op onze ineternetsite worden geplaatst en ontvangt de sponsor vier vrijkaarten voor onze jaarlijkse prodcutie of een concert.

Ad 4. sponsor voor minimaal € 2.000,-- per jaar.

De tegenprestatie van het GOOG voor een sponsor onder Ad 4 is maatwerk

De overeenkomst moet in onderling overleg tot stand komen.

Ad 5. projectsponsor
Financiële adoptie van een gastsolist, materiaal, locatie of een deel van het project.
De sponsor wordt in de programma's prominent met naam en toenaam genoemd en in verband gebracht met de gastsolist, het materiaal of de locatie.

De tegenprestatie van het GOOG onder A5 is verder maatwerk. 

---

Geven als bedrijf

Bedrijven hebben fiscaal voordeel van het schenken aan culturele instellingen. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Twee soorten belasting spelen een rol, vennootschapsbelasting en omzetbelasting (BTW). Het is aan te bevelen voordat u een bedrijfsmatige gift doet contact op te nemen met een belastingadviseur of een accountant.

Zuivere gift
Betaalt een bedrijf vennootschapsbelasting, dan kan het een schenking boven € 227,-- aftrekken van de winst, tot een maximum van 10% van de fiscale winst per jaar.

Financiële bijdragen met naamsvermelding of andere tegenprestatie.
Naast een zuivere gift kan een bedrijf ook een geldbedrag aan een culturele instelling betalen in ruil voor naamsbekendheid van het bedrijf. In dat geval wordt de betaling gezien als een vergoeding voor reclame, Een dergelijke betaling is volledig aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting, zonder drempel of maximum. De voorwaarde die de fiscus aan de aftrekbaarheid van de bijdrage als 'reclame', stelt, is dat de betaling het bedrijfsbelang dient. De betaling heeft dus het karakter van een bedrijfslast, voor reclame- of sponsordoeleinden. Bij deze betaling moet de culturele instelling overigens omzetbelasting (BTW) in rekening brengen, welke voor het bedrijf meestal aftrekbaar is.

Voorbeeld
U betaalt namens een bedrijf een bedrag van € 5.000 (excl. btw) aan een culturele instelling. In ruil daarvoor wordt de naam van het bedrijf vermeld in een aantal publicaties van de instelling. De betaling is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting (maximaal 25,5%). Als dit percentage van de gift wordt afgetrokken, betaalt het bedrijf netto € 3.725. De culturele instelling moet omzetbelasting (BTW) in rekening brengen over € 5.000 en factureert 19% extra. In dit geval is dat € 950. Voor een bedrijf is BTW in veel gevallen aftrekbaar.

Er kunnen ook andere tegenprestaties tegenover een financiële bijdrage staan, zoals vrijkaarten en speciale activiteiten. Vaak worden dit soort afspraken tussen een bedrijf en een culturele instelling vastgelegd in een sponsorovereenkomst. Het is uiteraard altijd mogelijk om naast de afspraken in de sponsorovereenkomst nog een zuivere gift te doen.