Productie 2018

EDGAR van Puccini - het verhaal in drie bedrijven

Eerste bedrijf
Fidelia geeft de wakker wordende Edgar een tak amandelbloesem, maar vertrekt wanneer zeTigrana ziet aankomen. Tigrana probeert Edgar te verleiden hun leven vol losbandigheid weer op te vatten, maar Edgar verklaart de voorkeur te geven aan de puurheid van Fidelia's liefde. Frank, die altijd van Tigrana gehouden heeft, komt binnen, maar als hij er niet in slaagt haar voor zich te winnen, hekelt hij haar en maken ze ruzie.

Nadat Tigrana de biddende dorpsbewoners heeft bespot, bevelen die haar het dorp te verlaten. Zij trekt zich terug in Edgars huis, waar hij haar beschermt tegen de boze massa. Hij verklaart daarop dat hij met haar mee zal gaan, alvorens zijn huis in brand te steken. Frank probeert hem tegen te houden en het komt tot een duel waarbij Frank gewond raakt. De dorpsbewoners vervloeken de twee vluchtende geliefden.

Tweede bedrijf
Edgar heeft de wilde orgie in het huis van Tigrana verlaten. Hij is moe van zijn losbandig leven en verlangt naar Fidelia. Tigrana wil hem verleiden terug te keren naar het feest, maar juist als zij lijkt te slagen arriveert een peloton soldaten. Edgar is verrast dat Frank aan de leiding gaat van het peloton en vraagt hem om vergeving. Frank is graag bereid hem die te schenken, vooral omdat het gevecht de greep die Tigrana op hem had hierdoor verbroken werd. Om aan Tigrana te ontsnappen sluit Edgar zich ondanks haar smeekbeden bij het peloton aan. Tigrana zweert wraak als de mannen haar verlaten.

Derde bedrijf
Een lange begrafenisstoet voert het lichaam van Edgar, die in de strijd gesneuveld is, met zich mee. Frank en de menigte prijzen Edgar als held, maar de monnik die Edgars bekentenis tijdens zijn sterven heeft gehoord klaagt hem aan. Fidelia is de enige die achter Edgar blijft staan en zweert dat ze hem in de hemel weer zal zien.

Nadat de massa vertrokken is, komt Tigrana snikkend binnen. Zowel Frank als de monnik vragen haar zich van Edgar af te keren, maar ze weigert, totdat zij haar juwelen aanbieden. De massa keert terug. De monnik beweert dat Edgar zijn land verraden heeft voor enkele goudstukken, en met tegenzin bevestigt Tigrana dit verhaal. Wanneer de soldaten proberen het lichaam te ontheiligen ontdekken ze dat het slechts een harnas is zonder lichaam dat is opgebaard. Nu onthult de monnik zijn ware identiteit, het is Edgar en hij zegt met Fidelia te zullen vertrekken, de enige die hem trouw gebleven is. Vervuld van woede en wraakgevoelens steekt Tigrana hem neer en doodt tevens Fidelia. Edgar treurt over het levenloze lichaam van zijn geliefde terwijl de soldaten Tigrana gevangen nemen en de massa in gebed verzinkt.

Bron: Wikipedia, 2017