ANBI

ANBI


Naam instelling:
Gelders Opera- en Operette Gezelschap (GOOG)

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8151568


Postadres GOOG
Arnhemsestraatweg 81, 6881 NE Velp Gld
Tel.nr. secretariaat: 06-25774818
E-mailadres: secretariaat@goog.nl

Bestuurssamenstelling + namen

Voorzitter: Arrien van Prooijen
Secretaris: Camiel van Altenborg
Penningmeester: Roland van den Bergh
Algemeen lid: Evalia Zilverschoon
Administrateur: Christian Deterink

Uit het vastgestelde beleidsplan 2019-2022

2 Missie en doelstellingen
GOOG, opgericht in 1954, wil een theatergezelschap zijn dat op semiprofessioneel niveau concerten en theaterproducties aanbiedt aan een breed publiek. Voor de leden wil GOOG een aantrekkelijke vrijetijdsbesteding bieden op een hoog artistiek niveau en dat voldoende uitdaging biedt voor de leden. Het muzikale aanbod kenmerkt zich door muzikale en artistieke hoge kwaliteit. De grote ambitie van GOOG vraagt van elke zanger grote betrokkenheid en inzet.

Hoofddoelstelling van het GOOG is het produceren van eigen grote geënsceneerde producties in diverse theaters (zo mogelijk 1 keer per 2 jaar). Daarnaast wordt er om het jaar een galaconcert gegeven en worden er in het hele land concerten gegeven, veelal door acquisitie van het bestuur. Het zwaartepunt van de uitvoeringen ligt in Gelderland en Utrecht.

GOOG biedt zangers zich muzikaal en theatraal te ontwikkelen. Dit doet GOOG door muzikale uitdagingen te bieden waarbij het zich bewust is van het unieke van ieder persoon d.w.z. dat ieder eigen muzikale en theatrale talenten heeft. GOOG ondersteunt de ontwikkeling van talenten. Individuele wensen dienen wel steeds getoetst te worden aan het collectieve belang van het koor. Indien dit met elkaar in overeenstemming is, kan aan de individuele wensen gehoor c.q. uitvoering worden gegeven.
GOOG gaat op een respectvolle manier om met ieder lid. Zij heeft aandacht voor de sociale en intermenselijke aspecten van de vereniging. Bovendien kent zij een financieel solide basis. Dit vraagt ook om een bedrijfsmatige insteek wanneer het gaat om de inkomsten en uitgaven van het GOOG maar ook bij de uit- en verkoop van concerten.

2.2 Uitwerking van de missie in doelstellingen
Om de missie te kunnen realiseren zijn onderstaande doelen geformuleerd:
⋅ Vergroten van het aantal leden om een volwaardig theatergezelschap te blijven
⋅ (Constant) aandacht schenken aan vernieuwing en het muzikaal niveau
⋅ Geven van concerten waarin voor de leden voldoende uitdagingen zit
⋅ (Zoveel mogelijk) inzetten van eigen solisten bij concerten en producties
⋅ Opzetten van (interne) opleidingstrajecten en inzetten op verdere talentontwikkeling
⋅ Samenwerken met jonge professionals en (semi)professionele cultuurinstellingen
⋅ Zorgdragen voor een financieel solide basis
⋅ Verbreden van de doelgroep
⋅ Uitbouwen tot een semiprofessionele organisatie
⋅ Zorgdragen voor een goed en actueel communicatief kader.

De hierboven geformuleerde doelstellingen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 3 van het Beleidsplan 2019-2022: Beleidsplan 2019-2022

Het meest recente jaarverslag (over 2022) is hier te vinden: Officiele JaarRek